Arbeidsomstandighedenspreekuur

Arbeidsomstandighedenspreekuur aanbieden

Arbeidsomstandighedenspreekuur

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen dat uw medewerkers zonder tussenkomst of toestemming van de werkgever, de bedrijfsarts kunnen raadplegen voor vragen over hun gezondheid in relatie tot werk, ook wanneer er nog geen klachten zijn.

Met de diensten van Compact Werkt, wordt u hierin volledig ontzorgt. Bovendien draagt het proactief aanbieden van preventieve zorg, bij aan uw positie als werkgever en draagt het bij aan duurzame inzetbaarheid.

``Met onze arbodienstverlening kunt u eenvoudig het verplichte spreekuur met de bedrijfsarts aanbieden.``

Wat is een arbeidsomstandighedenspreekuur?

Dit spreekuur biedt medewerkers de mogelijkheid om in gesprek te gaan over hun werk en mentale en fysieke gezondheid. Het is een investering in het welzijn van uw personeel en daarmee ook in de gezondheid van uw organisatie.

Een arbeidsomstandighedenspreekuur is een moment waarop werknemers terechtkunnen bij een bedrijfsarts om te praten over de invloed van hun werk op hun gezondheid. Het is een preventieve maatregel die niet alleen gericht is op het voorkomen van ziekteverzuim, maar ook op het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving.

Wat zijn de voordelen van een arbeidsomstandighedenspreekuur?

Het aanbieden van een arbeidsomstandighedenspreekuur heeft verschillende voordelen:

  1. Vroegtijdige signalering: Knelpunten op het gebied van gezondheid en welzijn kunnen in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en aangepakt.
  2. Preventie: Door preventief te werk te gaan en werkgerelateerde klachten tijdig bespreken, kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen.
  3. Dialoog: Het spreekuur opent de deur voor een open dialoog tussen werknemer en de bedrijfsarts of diens taakgedelegeerde over de werkomstandigheden.
  4. Tevredenheid: Medewerkers voelen zich serieus genomen, wat bijdraagt aan hun tevredenheid en betrokkenheid bij het bedrijf.
  5. Productiviteit: Een gezonde werkomgeving leidt tot een hogere productiviteit en minder verzuim.

Wat kan er besproken worden?

Tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur kunnen diverse onderwerpen aan bod komen, zoals:

Hoe implementeert u een arbeidsomstandighedenspreekuur?

Wanneer u Compact Werkt in de arm neemt als arbodienst, kunnen uw medewerkers aanspraak doen op onze bedrijfsarts.

Uw medewerkers kunnen zich bij hun contactpersoon rechtstreeks op veilige en discrete wijze melden om aanspraak te doen op dit open spreekuur. Deze persoon werkt onder toezicht van de bedrijfsarts en heeft tevens geheimhoudingsplicht.

Persoonlijke aandacht en een luisterend oor zijn essentieel voor een positieve bijdrage. Medewerkers moeten zich namelijk veilig en vertrouwd voelen om hun zorgen te delen. Een laagdrempelige benadering draagt bij aan een positieve ervaring en stimuleert medewerkers om actief deel te nemen aan het spreekuur om hun zorgen en vragen te delen.

De Compacte manier van werken

Het arbeidsomstandighedenspreekuur is niet alleen een verplichting, maar kan een waardevolle toevoeging aan uw bedrijfscultuur zijn. Het toont aan dat u als werkgever betrokken bent bij het (mentale) welzijn van uw medewerkers en bereid bent te investeren in een gezonde werkomgeving.

Bent u geïnteresseerd in onze arbodienstverlening of heeft u andere vragen over vitaliteit en verzuimpreventie binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Onze experts staan klaar om u te ondersteunen bij het creëren van een gezonde en productieve werkplek.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze diensten zijn landelijk beschikbaar

Naast in ons hoofdkantoor in Leeuwarden, staan onze medewerkers landelijk klaar om u verder te helpen. Kies hiernaast een locatie.
Wij staan u graag te woord!

null