besparingscan en compact 10 jaar - 2015

Door de veranderde wet en regelgeving biedt de overheid – middels de wet BeZaVa of ook wel Modernisering ziektewet genoemd – u de keuzemogelijkheid om het ziekteverzuim zelf in de hand te houden. Wenst u dit niet dan kunt u er ook voor kiezen om de huidige Verzuim- en WIA kostenstructuur te blijven betalen. Welke optie u het beste past zal onder andere een keuze zijn tussen kosten, inspanning en rendement.

Compact Groep bestaat 10 jaar

Na 1 decennium is de Compact Groep uitgegroeid tot een brede werkgeversadviesdienst met als specialiteit het sociale verzekeringendomein. Vraagstukken op het gebied van verzuimoplossingen, arbodienstverlening, spoor 2, outplacement, premiescan, letselschade, oplossingen in WGA en verzuim zijn dagelijkse kost voor ons.

Op 15 september 2015 hebben we dit heugelijk feit gevierd. Ondanks de stromende regen heeft dit ons niet weerhouden om deze bijzondere dag te vieren en kort terug te blikken in de tijd. Wij hebben (en nog steeds in diezelfde stromende regen!) onverwacht en onvermoede hindernissen moeten nemen en uiteindelijk gezamenlijk tot een goed einde gebracht.

De lange en prettige samenwerking met onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners, en de inzet van onze collega’s en trouwe medewerkers geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst. De Compact Groep wil u daarvoor danken en hoopt u de komende decennia nog langer van dienst te zijn!

Deskundigenoordeel UWV kosteloos bij ontslag

Met de wijziging van het ontslagrecht per 1-7-2015 moet u zich als werkgever voor een ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verplicht wenden tot het UWV. Ontslag wegens frequent ziekteverzuim of het niet nakomen van zijn of haar reintegratieverplichtingen lopen via de kantonrechter. U bent dan ook verplicht om een Deskundigenoordeel UWV bij de ontslagaanvraag te overleggen.

Subsidieaanvraag ESF voor duurzame inzetbaarheid weer mogelijk

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn onder andere: Bedrijfs- of organisatiescan, gezond en veilig werken, arbeidstijdenmanagement, interne en externe mobiliteit.

Waarmee kunnen wij u helpen?