Verborgen talenten ontdekken en werven met wetenschap

Goede medewerkers vinden is zo makkelijk nog niet! En dan hebben we het niet eens over de krapte op de arbeidsmarkt. Als HR medewerker of manager weet u maar al te goed dat u na enkele gesprekken met een kandidaat, of zelfs met een assessment, maar een beperkt beeld van de persoon kan krijgen. Pas als de persoon enkele maanden aan de slag is, weet u eigenlijk wie u heeft aangenomen en of er een match is. Maar wat als u dat eerder zou kunnen weten?

Werven is niet makkelijk

U heeft een vacature, een gat in uw personeelsbestand, taken die niet (goed) opgepakt worden. U heeft een nieuwe medewerker nodig! Met het bestaande team stelt u een takenlijst op, een lijst met eisen en u vult deze aan met wat informatie over uw bedrijf en de voorwaarden. De advertentie wordt uitgezet en u wacht op reacties. Tegenwoordig heeft u voor bepaalde functies geluk als er al één iemand reageert…

Eenmaal tegenover u in de stoel stelt u de kandidaat enkele vragen om in te schatten of deze persoon een match zou zijn voor de vacature. Maar net als dat u de functie zo aantrekkelijk mogelijk laat klinken, zal de kandidaat zich zo goed mogelijk voorstellen. Een spelletje met gesloten kaarten. Bij hogere functies wordt vaak ook nog gebruik gemaakt van een assessment in het selectieproces. Dit zijn psychologische scans die een bepaald psychologisch profiel zichtbaar maken.

U kiest de op basis van het CV, de gesprekken en eventueel het assessment kandidaat die het meest geschikt lijkt en u komt tot een overeenkomst. Hij of zij kan aan de slag! Dan pas komt u er écht achter of dit de persoon is die u gehoopt had te vinden, en komt de kandidaat er achter of deze functie was wat hij of zij er van had verwacht. Soms is er een prachtige match, maar dat is geen vanzelfsprekendheid.

Doorbreek deze trend met Compact Werkt

Zelfs met een assessment, blijkt er soms een mismatch te zijn tussen de persoon en het bedrijf of de functie. Dit komt omdat deze psychologische scans onvolledig zijn. Ze zeggen niets over iemands psychologisch vermogen, verborgen talenten, communicatiestijl, invloed van voorvallen uit het verleden, etc.

Met de selectiescan pakt Compact Werkt het completer aan. We kijken ook naar het psychologisch profiel, maar doen meer. Deze scan biedt niet alleen inzicht, maar ook kansen. Waar kan de persoon zich in ontwikkelen zodat hij/zij een blijer mens en daarmee betere medewerker wordt? Deze scan is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en kijkt naar meerdere factoren:

  1. Door wie word jij nu beïnvloed? En zou je willen dat dit meer of minder is?
  2. Door wie ben jij in het verleden beïnvloed? Hoe heeft dit jou ontwikkeld?
  3. Hoe zit jij in elkaar? Scoor je hoog of laag op vertrouwen, verantwoordelijkheid, identiteit en samenwerken?
  4. Hoe communiceer je? Ben je een Kwaliteitsbewaker, Faciliteerder of Verbinder? Wat is daardoor je kernkwaliteit, ergernis, overheersende kwaliteit en uitdaging op het gebied van flexibiliteit, behulpzaamheid en betrouwbaarheid?
  5. Hoe geven de relaties die je onderhoud je energie, of nemen ze energie?
  6. Welke positieve, productieve gedragingen heb jij? En welke negatieve emoties draag je mee die bij conflicten naar boven kunnen komen?
  7. Draag jij onverwerkte verliezen met je mee die je onvrijheid brengen?
  8. Hoe is jouw werk-prive balans? En zou je willen dat dit anders was?
  9. Welke talenten ben jij mee geboren? En welke competenties heb jij aangeleerd? We onderzoeken er meer dan 40.

Deze inzichten zijn zowel voor u al voor de kandidaat erg waardevol. Weten wat je sterke en zwakke kanten zijn, helpt om jezelf te ontwikkelen. Een advies over de ontwikkelkansen is daarom inbegrepen in de scan.

Naar aanleiding van deze scan kan het zijn dat u besluit om een persoon niet aan te nemen die u anders wel had aangenomen vanwege bepaalde eigenschappen. Probleem voorkomen, zegmaar. Aan de andere kant, kunt u er achter komen dat kandidaat bepaalde hele passende kwaliteiten heeft, waardoor u besluit diegene wél aan te nemen, ondanks dat er factoren zijn waardoor u hem/haar normaliter niet had aangenomen, omdat u nú weet wat u deze persoon moet bieden. Of misschien past u het takenpakket aan zodat er wel een goede match is. En is dat niet veel mooier?

Niet alleen bij personeel werven

U heeft gelezen dat u met de selectiescan de sterktes, kansen en mogelijkheden van een kandidaat inzichtelijk kunt krijgen. Maar ook bij uw huidige personeel kan deze scan u helpen. Doen uw medewerkers nu wel het werk waar ze goed in zijn en waar ze plezier uit halen? Wat als u hun talenten kunt ontwikkelen zodat zij nog beter functioneren, of misschien wel taken kunt verdelen zodat elk van uw medewerkers beter tot hun recht komen?

Compact Werkt helpt u en uw medewerkers

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over deze methode, wilt u weten hoe wij u en uw bedrijf kunnen helpen of heeft u misschien interesse in deze scan?