duurzame inzetbaarheid bevorderen in uw organisatie

BHV cursus

Natuurlijk; meestal gaat alles goed op het werk. Maar wat als er plots iets goed mis gaat en er zich een ongeluk of calamiteit voordoet? Dan hebt u als het goed is BHV’ers in dienst. Dat is immers wettelijk verplicht op straffe van flinke boetes. Maar eigenlijk zou dit verplichting niet nodig moeten zijn: geen enkele werkgever wil toch onnodig letsel of erg erger op z’n geweten hebben? Een bedrijfshulpverlener kan levensreddende hulp verlenen en een goed opgeleide BHV’er kan zo zelfs het verschil maken tussen leven en dood. Compact Werkt geeft hierin opleidingen.

De bedrijfshulpverlener

Een BHV’er heeft in de eerste hulpverlening taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hij of zij moet bekwaam zijn op basis van kennis en vaardigheid. Compact Werkt biedt onder de juiste kwalificaties gedegen cursussen aan waarmee werknemers kunnen worden opgeleid tot BHV’er. Zij zijn dan in staat om:

 • eerste hulp te verlenen bij ongevallen;
 • het bestrijden en beperken van brand en de gevolgen van ongevallen;
 • te alarmeren en evacueren van werknemers in het geval van een noodsituatie.

``Heeft u andere vragen over wet- en regelgeving voor ondernemers? Stel ze gerust``

Waarom BHV?

Een werkgever is wettelijke verplicht om in geval van gevaar voor werknemers en derden, passende maatregelen te treffen om doeltreffend te kunnen optreden ter bescherming van de werknemers en derden in de organisatie. Hiervoor is Bedrijfshulpverlening (BHV) de oplossing. BHV is gericht op het voorkomen en beperken van schade en letsel van werknemers en derden, in elke soort bedrijf met zijn eigen specifieke kenmerken en problemen.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn:

 • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Beperken en het bestrijden van een beginnende brand
 • Voorkomen en beperken van ongevallen
 • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere
 • personen in het gebouw
 • Alarmeren van en samenwerken met de overheid hulpverleners

Werknemers opleiden tot bedrijfshulpverleners

Om te voldoen aan de Arbo-wetgeving, is het van belang om meerdere werknemers op te laten leiden tot bedrijfshulpverlener. De reden hiervoor is dat er dagelijkse dekking moet zijn, dus wij adviseren om minimaal twee bedrijfshulpverleners te hebben, die dagelijks aanwezig zijn. Uiteraard adviseren wij u graag op maat als u een grote organisatie heeft en passend bij uw sector waarin u werkzaam bent.

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit een praktijkgedeelte, de cursus, en thuisstudie. Thuisstudie wordt aangeraden om te volgen als voorbereiding op het praktijkgedeelte. Dit gaat doormiddel van E-Learning en kan ook gebruikt worden voor naslag werk. Erg handig!

Uw werknemer wordt in één dag volledig getraind in de basiskennis van de vijf BHV-competenties:

 • BHV 1 – Eerste hulp generiek
 • BHV 2 – Spoedeisende eerste hulp
 • BHV 3 – Basale reanimatie (BLS) en AED
 • BHV 4 – Brand beperken en bestrijden
 • BHV 5 – Ontruimen en communicatie

Eindresultaat

Na het volgen van de cursus en uw werknemer deze met goed gevolg heeft afgelegd, kan de werknemer zichzelf Bedrijfshulpverlener noemen. Er is theoretische kennis vergaard over het verlenen van eerste hulp, beperken en bestrijden van brand en alarmeren en ontruimen bij noodsituaties. Daarnaast kan de werknemer de volgende handelingen verrichten:

 • Eerste hulp bieden bij ongevallen
 • Brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken
 • Alarmeren
 • Evacueren van alle personen binnen een bedrijf in noodsituaties
 • Kunnen communiceren met hulpdiensten
 • Het herkennen van levensbedreigende situaties
 • Levensreddend handelen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze diensten zijn landelijk beschikbaar

Naast in ons hoofdkantoor in Leeuwarden, staan onze medewerkers landelijk klaar om u verder te helpen. Kies hiernaast een locatie.
Wij staan u graag te woord!

null