besparingscan en compact 10 jaar - 2015

In eerdere nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat per 1-7-2017 de nieuwe Arbowet in werking is getreden.

Per september 2017 is de “aangepaste beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet” in werking getreden. De Inspectie SZW (Iszw) heeft laten weten dat, wanneer de werkgever de nieuwe richtlijnen niet opvolgt, deze beboet zal worden. Wij informeren en adviseren u graag zodat u al uw Arbowettelijke zaken goed heeft geregeld en geen sancties krijgt opgelegd.

Alle bij ons aangesloten werkgevers hebben een addendum op het contract ontvangen. In dit addendum staan de nieuwe wettelijke verplichtingen uitgewerkt. U als werkgever dient daar in de praktijk nog wel invulling aan te geven.

Op welke onderdelen worden de boetes uitgedeeld?

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts Werkgevers met meer dan 1 werknemer in dienst zijn nu verplicht een basiscontract te hebben met een arbodienst of een bedrijfsarts. Heeft u dit niet dan kan de Inspectie SZW u direct een boete opleggen.
Een boete dreigt ook als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij diens verzuimbeleid. Als er één of enkele taakafspraken in het contract ontbreken, krijgt de werkgever eerst een waarschuwing vergezeld van een eis tot naleving.
De nieuwe boeteregels gelden voor alle vanaf 1 juli 2017 afgesloten (basis)contracten.

Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van één jaar. Alle contracten moeten vóór 1 juli 2018 voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Dit zijn de boetes

Aangezien u klant bij ons bent heeft u minimaal een basis contract van ons ontvangen en voldoet u aan de wettelijke verplichtingen. Om u bij te staan bij de uitvoering van de nieuwe verplichtingen in de praktijk, zullen wij in de eerste helft van 2018 informeren.

Waarmee kunnen wij u helpen?