duurzame inzetbaarheid bevorderen in uw organisatie

Hier heeft Compact Gewerkt: reorganisatiebegeleiding door teamcoaching

Dit speelt er:

In een semi-overheidsbedrijf met 1.000 medewerkers is besloten dat 5 regionale divisies moeten fuseren. De nieuwe managementstructuur is opgelegd door de raad van bestuur en de afdelingshoofden, managers en teamleiders moeten dit gaan uitvoeren.

Na jaren zelfredzaam te zijn geweest, zijn de afdelingen hier niet op voorbereid. Veel werknemers ervaren dat de reorganisatie overhaast is besloten en er zijn veel onduidelijkheden. Hierdoor is bij de werknemers een gevoel van onrecht en onvrede ontstaan. Na de fusie ontstaat er in alle lagen van de organisatie spanning, stress en een toename van burn-out gevallen. Het ziekteverzuim is nog nooit zo hoog geweest.

Met teamcoaching van destructief naar constructief

In deze situatie is er sprake van een overgang van zelfstandig werken naar een strakkere leiderschapsstijl. Hierdoor hebben de werknemers ineens een andere rol gekregen. Tijdens het fusieproces is onvoldoende aandacht geweest voor de menselijke impact. De veranderingen hebben hiermee voor een disbalans gezorgd. Het effect is dat dat werknemers zijn gaan leunen op hun destructieve recht, waardoor ze anderen de schuld gaan geven en er miscommunicatie ontstaat. Ze gaan aanklagen of wanhopig andere collega’s proberen te redden of sluiten zich af en worden ze slachtoffer en worden passief. Dit gedrag noemen we de “dramadriehoek”.

Met coaching keren we het destructieve gedrag uit de dramadriehoek, om naar de “winnaarsdriehoek” waarin men uitdaging ziet, hulp aanbiedt en kansen kan aanpakken. Dit hebben we gedaan door elke twee weken met de medewerkers in gesprek te gaan.

In deze coaching gesprekken hebben we onder andere de impact van de dramadriehoek bij iedereen behandeld. Ook is stilgestaan bij gevoelens van rouw en onbegrip welke ontstaan zijn door de verloren situatie. Uiteindelijk is tijdens de coaching de spreekwoordelijke “emotionele emmer achter de boot” (lees: rem/blokkade) verwijderd.

Vervolgens ontstaat er ruimte voor dialoog, waardoor er bij de Raad van Bestuur en de anderen in de organisatie wederzijds begrip ontstaat. In overleg wordt gekozen voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid en kan men autonoom handelen. Op basis daarvan kan op respectvolle manier goed worden samengewerkt. Deze methode wordt ook wel de relationele grondwet genoemd.

Het resultaat

Door de inzet van teamcoaching is tussen alle lagen binnen de organisatie constructief samenwerken mogelijk geworden. Door het werken met de relationele grondwet is opnieuw onderling vertrouwen opgebouwd. Er is ruimte onstaan om weer onderling te geven en ontvangen. Het resultaat is dat in de gehele organisatie spanning, stress en burn-outs zijn afgenomen en ziekteverzuim meerdere procenten is gedaald.

Compact Werkt ook voor u

Een situatie als hierboven beschreven is een vaker voorkomende valkuil. Bent u manager of directeur en herkent u wilt u deze valkuil voorkomen, of bent u helaas in deze valkuil terecht gekomen?

Er zijn bijna geen situaties die niet rechtgezet kunnen worden. Kies voor de winnaarsdriehoek en stap in. Compact Werkt ook voor u!

Waarmee kunnen wij u helpen?