De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet

In eerdere nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat per 1-7-2017 de nieuwe Arbowet in werking is getreden. Hierin heeft de preventiemedewerker een spilfunctie gekregen binnen de organisatie. Hij gaat over de arbozaken en is hierin het eerste aanspreekpunt. Heeft u geen preventiemedewerker dan kan de inspectie SoZaWe u daarop beboeten.

Wat zijn uw verplichtingen als werkgever / organisatie?

U als werkgever of organisatie dient u hier invulling aan te geven (Arbowet artikel 3 lid 7). Er zijn 2 mogelijkheden van toepassing:

 • Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Wel dient hij dan over de vereiste kennis en deskundigheid te beschikken.
 • Bij meer dan 25 werknemers dient de werkgever een preventiemedewerker aan te stellen.

Om te voldoen aan de gestelde eisen verzorgt Compact Werkt een preventiemedewerker workshop. Met de verkregen informatie voldoet u aan de eisen van de Arbowet en kan u of één van uw medewerkers aan de slag als preventiemedewerker.

Wat houdt deze workshop preventiemedewerker in?

In één middag wordt u geïnformeerd over het onderwerp, deelt u ervaringen en krijgt u inzicht in wat er in uw bedrijf nodig is om (stapsgewijs) de zorg voor arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Ook voorkomt u dat de inspectie SoZaWe u boetes gaat opleggen. Deze workshops zijn gericht op werkgevers, P&O mederwerkers en OR leden en worden op verschillende data op verschillende locaties gegeven.

De preventiemedewerker workshop duurt 1 dag en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Arbo-wetgeving
 • Rol van de Preventiemedewerker binnen de organisatie
 • Organiseren van preventietaken
 • Werkgevers- en werknemersverplichtingen
 • Aansprakelijkheid
 • Partijen in arboland
 • De preventiemedewerker als adviseur
 • Arbozorgsysteem: de 5 W’s
 • Waar haal ik mijn informatie

In deze interactieve workshop leert u:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Wilt u een preventiemedewerker workshop aanvragen?

Wanneer u ons een mail stuurt naar info@compact-groep.nl dan ontvangt u van ons een uitgewerkt voorstel met keuzedata. Bent u op zoek naar meer informatie? Bij vragen kunt u bellen met 085 273 81 09, wij staan u graag te woord.

Waarmee kunnen wij u helpen?