De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet

De preventiemedewerker in een spilfunctie door de nieuwe Arbowet

In eerdere nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat per 1-7-2017 de nieuwe Arbowet in werking is getreden. Hierin heeft de preventiemedewerker een spilfunctie gekregen binnen de organisatie. Hij gaat over de arbozaken en is hierin het eerste aanspreekpunt. Heeft u geen preventiemedewerker dan kan de inspectie SoZaWe u daarop beboeten.

Wat zijn uw verplichtingen als werkgever / organisatie?

U als werkgever of organisatie dient u hier invulling aan te geven (Arbowet artikel 3 lid 7). Er zijn 2 mogelijkheden van toepassing:

 • Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Wel dient hij dan over de vereiste kennis en deskundigheid te beschikken.
 • Bij meer dan 25 werknemers dient de werkgever een preventiemedewerker aan te stellen.

Om te voldoen aan de gestelde eisen verzorgt Compact Verzuim een workshop. Met de verkregen informatie voldoet u aan de eisen van de Arbowet.

Wat gaan we doen?

In één middag wordt u geïnformeerd over het onderwerp, deelt u ervaringen en krijgt u inzicht in wat er in uw bedrijf nodig is om (stapsgewijs) de zorg voor arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Ook voorkomt u dat de inspectie SoZaWe u boetes gaat opleggen.

Programma van de workshop (13.30-17.00 uur)

 • preventiemedewerker;
 • De arborisico’s in vogelvlucht;
 • RI&E en plan van aanpak en andere hulpmiddelen;
 • De preventiemedewerker in de praktijk;
 • Uitwisseling van ervaringen;
 • Afsluiting.

In deze interactieve workshop leert u:

 • Wat de wettelijke taken zijn van de preventiemedewerker;
 • Hoe de praktijkinvulling kan plaatsvinden;
 • Welke branche-instrumenten er zijn rond Arbozorg en hoe gaat u daarmee om?

Doelgroep : P&O-ers, OR leden, werkgevers
Locatie : Compact vestigingen Leeuwarden, Zwolle, Utrecht, Rotterdam
Cursus data : november/december/januari/ februari (meerdere data)
Kosten : € 375,- excl. 21% BTW

Wilt u deelnemen?

Graag sturen wij u een offerte toe. Wanneer u ons een mail stuurt naar
info@compact groep.nl dan ontvangt u van ons een uitgewerkt voorstel met keuze data. Bij vragen kunt u bellen met 085 273 81 09. U wordt dan nader geïnformeerd.

Waarmee kunnen wij u helpen?