Deadline voor aanvragen of wijzigen eigenrisicodragerschap

1 april: deadline voor aanvragen of wijzigen
eigenrisicodragerschap

Wilt u eigenrisicodrager worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) en wilt u deze laten ingaan op 1 juli aanstaande? Dan dient u voor 1 april deze wijziging door te geven aan de Belastingdienst. Tweemaal per jaar kan uw organisatie de keuze maken of u eigenrisiscodrager wilt worden of juist wilt stopzetten. Wijzigingen of aanvragen dienen 13 weken voor die data aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. Wij berekenen uw voordeel. Op basis daarvan krijgt u inzicht in: of bij het UWV blijven of privaat verzekeren of alle kosten zelf dragen. http://www.compact-groep.nl/hybride-wga-stelsel/ Voor wijzigingen ingaande 1 juli, is 1 april dus een belangrijke dag!

RI&E opnieuw beoordelen op basis van kerncijfers NCvB

Onlangs heeft het Nederlands Centrum voor beroepsziekten (NCvB) een rapportage met kerncijfers over beroepsziekten in 2014 gepubliceerd. In dit rapport wordt inzicht gegeven over de verspreiding van beroepsziekten over de verschillende sectoren en beroepen. Dit rapport kunt u gebruiken als instrument om mogelijke verborgen risico`s binnen uw organisatie inzichtelijk te maken. Wanneer u constateert dat er risico`s binnen uw bedrijf zijn die niet in uw risicoinventarisatie en -evaluatie voorkomen, dan is het van belang om uw RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak aan te laten passen. Compact Verzuim kan u helpen met de beoordeling of de RI&E opnieuw moet worden

Aandacht voor PMO

PMO staat voor preventief medisch onderzoek. Het belangrijkste doel van een PMO is om arbeidsomstandigheden en daarbij behorende gezondheidsrisico`s in kaart te brengen, deze mogelijke risico`s verder te beperken en te voorkomen en daarmee het ziekteverzuim op langere termijn nog meer terug te dringen. Een preventief medisch onderzoek heeft dus een duidelijke preventieve waarde. Artikel 18 van de Arbowet verplicht de werkgever om periodiek een onderzoek aan te bieden aan werknemers om de risico’s van werk in kaart te brengen. In de wet wordt
niet specifiek gesproken over het uitvoeren van een PMO, maar u bent als werkgever wel in algemene zin verplicht tot het laten uitvoeren van een onderzoek. Het onderzoek draagt tevens bij aan de zorgplicht die u als werkgever heeft, deze zorgplicht rijkt ver en een PMO onderzoek kan bijdragen aan voorkoming van mogelijke werkongelukken en schadevorderingen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden: neem contact met ons op via 085 – 273 81 09 of info@compact-groep.nl !

Waarmee kunnen wij u helpen?