Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten reductie

Zoals u van ons gewend bent, informeert de Compact Groep u middels de maandelijkse nieuwsbrief. Vanwege de vragen van onze klanten hebben we besloten informatiebijeenkomsten te organiseren met als doel u bij te praten over bepaalde zaken welke betrekking hebben op Verzuim en Arbeid. De eerste bijeenkomst gaat over:

Duurzame inzetbaarheid, ouderenbeleid en kosten
reductie

Als uw organisatie bestaat uit een mix van medewerkers uit diverse leeftijdscategorie├źn dan is de groep oudere medewerkers het meest kwetsbaar om vanwege verzuim uit te vallen. Door het verplaatsen van de AOW-gerechtigde leeftijd, dienen de medewerkers langer door te werken; kortom, langer gezond te blijven en zijn of haar inzetbaarheid wordt steeds belangrijker. Om ervoor te zorgen dat uitval wordt voorkomen, is preventie de meest effectieve aanpak. Tevens dient er een oplossing gevonden te worden hoe en op welke wijze de oudere medewerker op een gezonde wijze inzetbaar kan blijven voor de organisatie. De werknemer is niet alleen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen loopbaan, maar door een goede samenwerking met de werkgever wordt het langer doorwerken mogelijk. Onnodig ziekteverzuim, WGA instroom en inzet van een spoor 2 traject wordt dan voorkomen.

Kosten reductie in verzuim, WGA en sociale en verzekeringspremies

U betaalt als werkgever veel premies aan een verzekeraar, een arbodienst, een re-integratiebureau, de fiscus, het UWV etc. Door deze diversiteit aan loketten ontvangt u

Waarmee kunnen wij u helpen?