Eigenrisicodrager ziektewet worden: geen WHK beschikking meer

Eigenrisicodrager worden

Geen WKH beschikking meer ontvangen en geen ZW-flex premie meer betalen? Dat kan als u eigenrisicodrager voor de ziektewet wordt. Dit betekent dat u niet meer verzekerd bent bij het UWV en daardoor zelf de ziektewetuitkeringen en re-integratie van (ex-)medewerkers betaalt.

Dat is mogelijk een flinke kostenpost, maar met de juiste aanpak is dit voor zowel werkgever goedkoper, als voor werknemer prettiger. We leggen u graag uit hoe dat zit.

``Met aandacht voor preventie, loont eigenrisicodragerschap al snel``

Wat is de standaard situatie?

U betaalt elk jaar WHK premie. Hierdoor draagt u bij aan de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet voor flexwerkers (ZW-flex) uitkeringen. Gemiddeld is dit zo’n 5% van de loonsom. Stel u verloont € 800.000,-, dan betaalt u ongeveer €40.000,- premie per jaar.

Als één van uw medewerkers gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, of een uitzendkracht ziek wordt, krijgen zij een uitkering van het UWV.

Wat is de situatie als eigenrisicodrager?

Als eigenrisicodrager betaalt u geen WHK premie meer voor ZW-flex (de €40.000 in verzekerde situatie). Het is ook mogelijk om of alleen de ZW-flex kosten óf alleen de WGA kosten voor eigen risico te nemen. Ook tijdelijk eigenrisicodragerschap is mogelijk. Compact Werkt levert uitsluitend maatwerk, wij kijken naar wat voor u werkt.

Na het overstappen naar eigenrisicodrager bent u als werkgever nu verplicht om te zorgen dat zij die daar recht op hebben, een uitkering krijgen. Als één van uw medewerkers gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt of een uitzendkracht ziek wordt, moet u voor hen de uitkering betalen. Ook als u geen loondoorbetalingsplicht meer heeft.

Waarom eigenrisicodrager ziektewet worden?

Eigenrisicodrager? Dan betaalt u jarenlang veel geld aan ex-werknemers en uitzendkrachten die zijn uitgevallen. Wie wil dat nou?

Dit klinkt in eerste instantie nadelig, máár, als eigenrisicodrager heeft u veel meer invloed op het verloop van re-integratie. Gecombineerd met het aanpakken van (psychisch) verzuim zorgt dit er voor dat u veel minder verzuim ervaart.

Door verzuim zo veel mogelijk te voorkomen en re-integratie te versnellen, besteedt u minder aan verzuim(preventie), dan u aan premie zou betalen.

Dit doet Compact Werkt zodat eigenrisicodragerschap loont

Minder verzuimkosten, klinkt dat interessant? Compact Werkt begeleidt uw bedrijf in het hele proces.

  • Inventarisatie en advies: Wat is de huidige situatie van uw bedrijf? Wat is er voor nodig om eigenrisciodrager te worden en wat levert het op?
  • Van log naar Lean: eigenrisicodragerschap loont het meest wanneer de focus ligt op preventie van verzuim. Door lean management toe te passen worden uw medewerkers gelukkiger en blijven ze mentaal gezond.
  • Begeleiding bij verzuim: verzuim uitbannen is onmogelijk. Bij uitval zorgt Compact Werkt voor de meest effectieve casemanagement zodat uw medewerker zo goed en efficiënt mogelijk begeleid wordt.

Het is ook mogelijk om of alleen de ZW-flex kosten óf alleen de WGA kosten voor eigen risico te nemen. Ook tijdelijk eigenrisicodragerschap is mogelijk. Compact Werkt levert uitsluitend maatwerk. Wij kijken naar wat voor u werkt.

rijbewijskeuring

Geïnteresseerd in eigenrisicodragerschap?

Bent u na het lezen van onze aanpak en belofte, benieuwd of eigenrisicodragerschap ook loont voor uw organisatie? Neem dan contact met Compact Werkt op. We gaan graag met u in gesprek.

Waarmee kunnen wij u helpen?