Hoe staat het met uw ouderenbeleid en duurzame inzetbaarheid?

Is uw organisatie al klaar voor de toekomst? Heeft u behoefte aan een adequaat ouderen en vitaliteitsbeleid en actueel HR beleid?

Maak eerst beleid om uw duurzame inzetbaarheid te formuleren en kies voor de bedrijfscan (BDI)

De BDI is een managementtool en bedoeld om nieuw beleid rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te formuleren. Het instrument is een middel en geen doel op zich. De Compact Groep gebruikt dit instrument om met u als werkgever over P&O/HR beleid te praten. Bij meerdere invullers bespreken we de verschillende uitslagen en gaan we in gesprek over de verschillende visies.

Wat levert het u op?

U krijgt een rapport met scores en motieven hoe de organisatie aan duurzame inzetbaarheid kan werken. Indien wenselijk krijgt u een Plan van aanpak (met quick wins).

Bevorder de inzetbaarheid / vitaliteit van de werknemer (WERKbalans meter)

Werkgever en werknemer hebben een gezamenlijk belang als het gaat om gezondheid en werkplezier. Als werkgever moet u niet alleen de kar trekken. De uitdaging is om medewerkers in beweging te brengen en zelf na te laten denken over hun werk en inzetbaarheid. De werkbalans meter (WBM) helpt u én uw werknemers hierbij. De WBM is een kort onderzoek waarmee werknemers zelf kunnen beoordelen of ze nog “goed in hun vel zitten’’. De WBM stimuleert hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun

Wat levert de WERKbalansmeter u op?

Voor werknemer Inzicht in de eigen situatie en de mogelijkheid om direct zelf aan de slag te gaan om de inzetbaarheid te versterken. Praktisch hulpmiddel om gezond en met plezier te kunnen blijven werken. De werknemersgegevens blijven anoniem Voor werkgever De WBM activeert uw medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzetbaarheid. De WBM helpt om de dialoog tussen leidinggevende en medewerker over de inzetbaarheid te versterken. U krijgt haarscherp inzicht hoe het staat met thema’s rond werkplezier en inzetbaarheid. Verbetering van uw imago als aantrekkelijke werkgever. Meer kans dat uw ervaren en gemotiveerde medewerkers bij u blijven. Betere mogelijkheid om verzuim terug te dringen

Waarmee kunnen wij u helpen?