Hoe werkt het STAP budget?

Hoe werkt het STAP budget?

Wil jij een volgende stap zetten in je carrière? Bijleren in je vak, of misschien iets heel anders leren? Sinds 2022 maakt iedereen kans op 1000 euro om te besteden aan een opleiding of cursus. We leggen je hieronder uit hoe dit in zijn werk gaat.

``Heb je andere vragen over je werksituatie? Stel ze gerust!``

Criteria en routing voor STAP budget

Met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) wil het kabinet de eigen regie van mensen op hun loopbaan versterken. De werknemer kan het budget gebruiken voor het volgen van een opleiding, cursus of EVC-procedure. Het maximale bedrag dat de persoon kan krijgen, is € 1.000.

Zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar kunnen gebruik maken van de regeling. Zij moeten er dan wel op tijd bij zijn: aanvragen worden in behandeling genomen totdat het totale budget op is per aanvraagperiode.

Wanneer kan je geen budget krijgen?

Alleen mensen die voor de opleiding of cursus al voor een andere vorm van publieke, individuele financiering van onderwijs – zoals studiefinanciering, een lerarenbeurs of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten – in aanmerking komen, kunnen geen gebruikmaken van het STAP-budget.

Hoe werkt het aanvragen?

Een persoon die een opleiding, cursus of EVC-procedure wil volgen, kan dit straks online doorgeven bij het UWV. Na goedkeuring van de aanvraag, wordt het bedrag direct overgemaakt aan de opleidingsinstelling en kan de werknemer starten. De werknemer ontvangt het budget dus niet zelf, om misbruik van de regeling te voorkomen. Door het ingaan van het STAP budget, is de aftrek voor scholingsuitgaven komen te vervallen.

De STAP spelregels:

 • Je krijgt het budget alleen als je geen recht hebt op studie of andere publieke financiële ondersteuningen voor onderwijs
 • Scholingsactiviteiten waarvoor STAP kan worden aangevraagd komen in een scholingsregister te staan
 • Het budget gaat rechtstreeks naar de scholingsinstelling, niet naar de werknemer
 • Kosten lager dan 1000 euro? Dan is de opleiding gratis
 • Kosten hoger dan 1000 euro? Dan moet zelf bijbetaald worden. Is de opleiding relevant voor je huidige functie? Dan kan je werkgever misschien meebetalen
 • Iedereen tussen de 18 jaar en de AOW leeftijd die een zorgverzekering heeft, heeft 1x per kalenderjaar recht op STAP budget
 • Het totale budget wordt over 6 tijdvakken/aanmeldmomenten per jaar verdeeld

 

Hoe krijg ik STAP budget?

 • Meld je vooraf aan bij een opleider voor een opleiding waarvoor STAP budget aangevraagd kan worden
 • De opleider geeft jou van een aanmeldingsbewijs
 • Op de inschrijfdag heeft iedereen die zich op tijd (voor 10:00 uur) in de wachtrij plaatst, evenveel kans. Wie later aanschuift, komt achteraan de wachtlijst.
 • Krijg je budget toegekend? Dan moet je je aanmeldbewijs uploaden
 • Het UWV checkt jouw aanmelding, na goedkeuring kun je de opleiding of cursus volgen met STAP budget.
 • Vis je achter het net? Dan kun je het de volgende keer weer proberen. Je moet wel een nieuw aanmeldingsbewijs aanvragen bij de opleider.

teamcoaching

Vragen over het STAP budget?

Wil je meer weten over het STAP budget?  Kijk dan zeker eens op de website van het UWV over het STAP budget.

Kom je er niet uit, of ben je op zoek naar advies over jouw volgende stap in je carrière? Neem dan zeker contact met ons op!