Lean management in HR en verzuim

Lean Management

Over naar Lean Management

Als ondernemer weet u dat uw organisatie nooit stil staat. Door aanhoudende werkdruk neemt stress onder werknemers toe en lijken burn-outs steeds vaker voor te komen. Steeds meer bedrijven zien dat de werkomgeving anders moet, maar weten niet hoe. Herkent u dit, maar weet u niet hoe u uit deze trend kan ontsnappen? Graag feliciteren we u bij het vinden van de oplossing! Duurzame inzetbaarheid is het specialisme van Compact Werkt. Wij wijzen u de weg naar Lean Management zodat ook uw organisatie gelukkige en gezonde medewerkers heeft die graag bij u blijven werken en u bovendien bespaart op verzuimkosten.

``Door Lean te werken ervaart de werknemer minder werkdruk en is groei mogelijk voor de organisatie.``

In 3 stappen naar bedrijfsbrede duurzame inzetbaarheid

Compact Werkt heeft een unieke aanpak om via de Lean methode, duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten bij bedrijven zodat werknemers prettiger werken en verzuimkosten verlaagd worden. We bereiken deze positieve ontwikkeling door waste (verspilling) bij uw werknemers en organisatie te achterhalen en advies, oplossingen en ondersteuning te bieden aan leidinggevenden.
Hiervoor hebben we een bedrijfsbreed plan, bestaande uit 3 stappen:

 1. Is er waste in premieafdracht en loonheffing? We rekenen uit of eigenrisicodragerschap loont en speuren naar teveel betaalde premie.
 2. Waar zit de waste bij medewerkers? Worden ze geremd in motivatie en ontwikkeling? Waar zit de dreigende burn-out? We bieden training op basis van de verkregen inzichten.
 3. Weg met waste in beleid. Op naar Lean HR- en arbobeleid en focus op groei van mens én organisatie.

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?

Als u de weg volgt van de meeste werkgevers, dan schakelt u bij verzuim de arbodienst in en doorloopt een casemanager de standaard verplichte stappen. Een onpersoonlijke aanpak waarbij vele kansen worden gemist! En u kunt zich misschien voorstellen dat wanneer er alleen naar herstel wordt gekeken en niet naar de oorzaken, herhaling op de loer ligt. Niet meer van deze tijd, vinden wij!

De nieuwe aanpak met focus op preventie van Compact Werkt noemen we duurzame inzetbaarheid. Maar ook bij herstel kijken we écht naar de persoon om terugkeer naar werk te versnellen.

Investeren in duurzame inzetbaarheid levert u veel op:

 • Fitte, gemotiveerde werknemers
 • Minder (psychisch) verzuim
 • Sneller herstel
 • Kansen voor medewerkers
 • Minder uitstroom van personeel
 • Financiële besparing
 • Meer middelen voor groei van de organisatie

Hoe doen we dat?

“Lean” werken gaat om het achterhalen en weghalen van “waste”. Door minder geld te verspillen aan verzuim, komen er financiële middelen vrij om organisaties te kunnen laten groeien.

Wat levert het u op?

Onze HLManagers en casemanagers hebben meer dan voldoende kennis en werkervaring op de snijvlakken mens, werk en inkomen, Wet verbetering Poortwachter, WIA,- en Arbowetgeving. Anders dan u gewend bent, realiseren zij dat dit complexe verzuimveld versneld wordt aangepakt. Uw leidinggevenden en HR krijgen een ondersteuning, oplossingen en hebben een kennisklankbord/vraagbaak tot hun beschikking.

Wij maken mogelijk dat er gerichter wordt samengewerkt en dat verantwoordelijken (denk aan Arbodienst, bedrijfsarts, UWV en leidinggevenden) eerder hun rol pakken.

Enkele van uw voordelen zijn:

 1. Verzuim in uw organisatie daalt van 5,2% naar 2%
 2. Uw verzuimkosten nemen fors af. Het resultaat is een kostenbesparing van 40% of meer
 3. Door minder stress en minder kosten, ontstaat er groei voor werknemer(s) en organisatie
 4. U word een aantrekkelijke werkgever door de fijne werkomgeving
 5. Uw arbodienst moet actiever aan het werk, u krijgt meer invloed in de verzuimduur en -kosten
 6. Psychische kwesties worden eerder opgemerkt en effectiever opgelost
 7. Leidinggevenden krijgen meer input en ondersteuning en worden meer ontzorgd
 8. Leidinggevenden krijgen ondersteuning en coaching bij lastige (psychisch) verzuimkwesties
 9. Indien gewenst nemen wij het casemanagement bij verzuim voor u over

Door te kiezen voor onze Lean aanpak werkt u aan de doorontwikkeling van mens en organisatie waardoor medewerkers gemotiveerder zijn en graag voor u willen blijven werken.

Waarom werkt Compact Werkt?

Wij merken keer op keer dat bedrijven die wij helpen, minder uitval ervaren en kosten besparen. Dit komt omdat zij inzetten op preventie van verzuim. Dit doen we door mens, werk en wetgeving optimaal te combineren.

Onze Human Lean Manager is de persoon die dit bij uw organisatie gaat realiseren. Dit doet hij of zij door leidinggevenden en HR te ondersteunen met oplossingen en een klankbord voor vragen te bieden. Door medewerkers, leidinggevenden en teams efficiënt te laten werken, wordt ruimte gecreëerd voor groei van de medewerkers én het bedrijf.

Verzuim uitbannen is natuurlijk onmogelijk. Daarom kan bij verzuim een casemanager van Compact Werkt worden ingeschakeld. Deze kent de regelgeving rondom verzuim op zijn of haar duimpje, maar dat is niet het enige. Door te kijken naar de specifieke situatie, mogelijkheden en wensen van de medewerker, re-integreert de werknemer sneller.

Lean management in HR en verzuim

Bent u klaar voor Lean Management, fitte medewerkers en groei?

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden over onze werkwijze en het resultaat wat u voor uw organisatie kunt bereiken. We informeren u graag over uw mogelijkheden.

Waarmee kunnen wij u helpen?