Scholingstraject op maat

Mogelijkheden in kaart met een arbeidsdeskundig onderzoek

Het motto ‘een leven lang leren’ is voor steeds meer mensen van toepassing. Soms om bijvoorbeeld morgen beter te presteren dan vandaag, of om te blijven voldoen aan voorwaarden, maar soms ook om de re-integratie kansen te vergroten.

Om deze doelen sneller en adequaat te bereiken, biedt Compact Werkt alle vereiste ondersteuning, ook als het gaat om scholing.

``Door écht te kijken naar wat iemand wil en kan, wordt altijd succes geboekt.``

Waarom scholing

Re-integratie is maatwerk. U kunt bij Compact Werkt een re-integratie traject inkopen waarmee wij voor u de wettelijke basis in het kader van De Wet verbetering Poortwachter als ook de WIA wetgeving zo goed mogelijk invullen. Substantiële zaken hierin zijn: het solliciteren en het bemiddelen naar ander werk. Daarnaast zijn meerdere zaken waarin werknemer ondersteuning bij nodig heeft.

Het trajectplan werkt met een analysemodel. In dit model staan meerdere beperkende en beïnvloeden factoren die van invloed zijn op een adequate re-integratie. Hierin staan dus items beschreven waarin werknemer beperkt is.

Met het inzetten van de onderstaande voorstel voldoet u aan de wettelijke normen welke in de WIA-artikelen 28,29, 30 in de WIA-wetgeving beschreven staan. Door middel van het onderstaande voorstel vergroot u de kans dat uw werknemer effectief kan re-integreren.

Werkwijze scholingstraject – Loopbaanonderzoek

Voorafgaand aan het scholingsvoorstel kan er een loopbaanonderzoek worden gedaan. Dit is het startpunt voor het scholingsvoorstel. Aan de hand van de resultaten uit het loopbaan onderzoek gaat Compact Werkt onderzoeken welke opleidings- en cursus mogelijkheden er zijn ter ondersteuning van de gewenste loopbaan.

Arbeidsmarktoriëntatie

Er wordt uiteraard ook een arbeidsmarkt oriëntatie gedaan. In dit onderzoek wordt er gekeken of de gekozen richting in het loopbaanonderzoek ook kansrijk is op de huidige arbeidsmarkt. Belangrijke onderdelen die onderzocht worden zijn:

  • Wat zijn kans beroepen in de regio waarin gezocht wordt naar ander werk
  • Beschikbare vacatures in de gewenste sector.

Passend scholingsvoorstel

Naar aanleiding van beide onderzoeken zoeken wij graag uit welke passende opleiding of cursus ingezet kan worden om de re-integratie kans te vergroten. Wij zullen daarbij rekening gehouden met de kosten en de belastbaarheid van de werknemer.

Monitoren

Tijdens de cursus of scholing volgen wij de werknemer en ondersteunen hem bij het realiseren van het einddoel. Wij doen dit doormidden van begeleiding van begin tot einde door middel van monitoring. Wij geven schriftelijke terugkoppelingen door het in zetten van voortgangsrapportages en een eindrapport. Afhankelijk van de duur van de scholing, ontvangt u elke 2 maanden een voortgangsrapportage en aan het einde het eind rapport. Bij inzet van het cursus traject zal dit alleen een eindrapport inhouden.

Beroepen- en opleidingsdatabase

Om het scholingsproject tot een succes te brengen wordt door de re-integratiedeskundige gebruik gemaakt van een enorm uitgebreide beroepen- en opleidingsdatabase, waar de individuele testuitslagen passende handvaten bieden.

Voorwaarden voor een succesvol scholingstraject

Computervaardigheid
Werknemer heeft een eigen computer en kan deze gebruiken om te e-mailen, te surfen en zelfstandig solliciteren


Belastbaarheid
Werknemer werkt aan het bevorderen van zijn draagkracht en ziet perspectief in een actieve bemiddelingsfase en heeft geloof in eigen kunnen.


Proefplaatsing
Wanneer er twijfel is aan de duurzaamheid van de inzetbaarheid. Dit is aan de orde wanneer werknemer een aanstelling kan krijgen dan zal hij basis van (max.) 2 maanden op proefbasis werken bij de nieuwe werkgever. Er dient vooraf een schriftelijke intentie door de werkgever zijn afgegeven waarin beschreven staat wanneer, tegen welke voorwaarden en het aantal uren werknemer zal werken. Deze overeenkomst wordt door werkgever, werknemer en Compact Werkt ondertekend


Opleidingsniveau/ taalbeheersing
Het opleidings en taal niveau is onvoldoende voor de kansberoepen waarvoor werknemer in aanmerking wil komen. Bij twijfel dient dit (eventueel) te zijn onderzocht door een scholingsinstantie. Bij onvoldoende opleidingsniveau zal aan werkgever een aanvullend scholingsvoorstel worden voorgelegd (op offerte basis)


Leervermogen
Om bemiddelbaar te worden is werknemer in staat om een scholing volgen. En zal gemotiveerd invulling geven om de leiding met succes af te ronden


Scholingsvoorstel
Werknemer is geschikt bevonden om te starten met een cursus of scholing. Of en op welke wijze deze aanvraag bekostigd kan worden dient afzonderlijk te worden aangevraagd. Tevens dient dit proces gevolgd te worden zodat dit de kans van slagen bevordert. Monitoring van dit proces is van belang


Arbeidsbemiddeling
Werknemer krijgt ondersteuning van een arbeidsbemiddelaar. Deze zorgt voor relevante vacatures welke afkomstig zijn uit het werkgeversnetwerk van Compact Werkt. De re-integratiedeskundige bespreekt deze met de werknemer, waarbij wordt gekeken of de functie passend is door de taken en werkzaamheden te bepreken.


Coaching / Interventienoodzaak
Werknemer zijn belastbaarheid wordt vergroot door te werken aan en het bevorderen van doorzettingsvermogen, houding, initiatief, motivatie, onbalans fysiek / mentaal middels een tijdcontingente opbouw, betalingsgedrag etc. coachen van werknemer gedurende het traject.

Tijdens de cursus of scholing volgen wij de werknemer en ondersteunen hem bij het realiseren van het einddoel. Wij doen dit doormidden van begeleiding van begin tot einde door middel van monitoring. Wij geven schriftelijke terugkoppelingen door het in zetten van voortgangsrapportages en een eindrapport. Afhankelijk van de duur van de scholing, ontvangt u elke 2 maanden een voortgangsrapportage en aan het einde het eind rapport. Bij inzet van het cursus traject zal dit alleen een eindrapport inhouden.

arbeidsdeskundig onderzoek

Meer weten over arbeidsdeskundig onderzoek?

Wilt u meer weten over het scholingstraject? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze werkwijze of een offerte, we staan u graag te woord!

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze diensten zijn landelijk beschikbaar

Naast in ons hoofdkantoor in Leeuwarden, staan onze medewerkers landelijk klaar om u verder te helpen. Kies hiernaast een locatie.
Wij staan u graag te woord!

null