Arbeidsdeskundig onderzoek

Mogelijkheden in kaart met een arbeidsdeskundig onderzoek

Als werkgever hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden in complexe arbeidsvraagstukken. Compact Werkt is uw kennispartner en die inzichten en oplossingen verschaft. Door de effectiviteit is de investering in professionaliteit lonend. Kies  bijvoorbeeld voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Hierin brengt Compact Werkt de re-integratiemogelijkheden van de werknemer in kaart. De volgende vragen staan centraal. Kan de werknemer nog terugkeren in zijn eigen werk of zijn er andere arbeidsmogelijkheden voor hem weggelegd? Middels een onderzoeksrapport krijgt u en uw werknemer inzicht in de mogelijkheden

Met een arbeidsdeskundig onderzoek zetten wij ons in voor duurzame werkhervatting, bij de huidige of een andere werkgever.``

Alle aandacht gericht op re-integratie

In de periode nadat een werknemer wegens beperkingen is uitgevallen, zal alle aandacht op re-integratie gericht moeten zijn. Door de nieuwe wetgeving zijn alle betrokkenen namelijk genoodzaakt om het vooral niet tot een arbeidsongeschiktheid te laten komen. Overzicht in alle concrete mogelijkheden is dus van groot belang, voor zowel de werknemer als werkgever.

Doelstelling

Het doel van het traject is hierbij altijd gericht op duurzame werkhervatting bij de eigen of bij een andere werkgever. Daarnaast zullen de mogelijkheden die de wet Verbetering Poortwachter biedt, in kaart worden gebracht en worden beschreven. Hierbij worden zowel de materiële voorzieningen als de fiscale en financiële mogelijkheden meegenomen.

Voor wie?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is bestemd voor werknemers die geheel of deels zijn uitgevallen en waarbij bij de werkgever of bij de werknemer onduidelijkheid bestaat over, of de werknemer in staat is zijn of haar eigen werk te hervatten of om andere werkzaamheden te verrichten.

Voorbereiding

Voordat het arbeidsdeskundig onderzoek kan starten zal de  Arbodienst of de bedrijfsarts van de werkgever vooraf alle relevantie informatie aanleveren om een volledig onderzoek te kunnen uitvoeren. Hierbij valt te denken aan de probleem analyse van de arbodienst en de plannen van aanpak.

Het onderzoek

Op datum afspraak wordt door de arbeidskundige van Compact Werkt kennis gemaakt met de werkgever/leidinggevende en de werknemer.
Vervolgens wordt het doel van het onderzoek besproken.

Tevens uitleg wettelijke verplichtingen inzet onderzoek, hierin krijgt de werknemer uitleg over de wet Verbetering Poortwachter.

Vervolgens apart overleg met de werknemer over wensen, beperkingen, vragen, wet- en regelgeving.

Vervolgens is er ruimte voor werkgever en werknemer voor het stellen van vragen.  Indien aan de orde wordt de werkplek bezocht. Indien nodig dan wordt dit vooraf aan het onderzoek door ons kenbaar gemaakt.

Afronding

Nadat het onderzoek wordt afgerond wordt het rapport opgestuurd naar de opdrachtgever. De opdrachtgever en de werknemer krijgen éénmalig de gelegenheid aanpassingen te maken op het rapport. Op basis van de onderzoeksbevindingen zal de werkgever met u bespreken welke vervolgstappen ondernomen worden.

arbeidsdeskundig onderzoek

Meer weten over arbeidsdeskundig onderzoek?

Wilt u meer weten over arbeidsdeskundig onderzoek? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze werkwijze of een offerte, we staan u graag te woord!

Waarmee kunnen wij u helpen?