PAGO: Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

PAGO: Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

Het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, beter bekend als PAGO, is een preventief medisch onderzoek dat gericht is op het bevorderen en behouden van de gezondheid en het welzijn van werknemers binnen een organisatie. Het PAGO biedt inzicht in de fysieke en mentale gezondheidstoestand van uw werknemers en de invloed van het werk hierop.

``Na burn-out volgt een lang hersteltraject. Daarom is vroegtijdige herkenning essentieel``

Voor wie is een PAGO verplicht?

Het aanbieden van een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of PMO (Preventief Medisch Onderzoek) is voor iedere werkgever verplicht.

Het doel van een PAGO onderzoek is om klachten, ziekte en uitval als gevolg van werkgerelateerde risico’s te voorkomen. Hoe vaak een PAGO moet worden aangeboden en wat er onderzocht moet worden is niet wettelijk vastgelegd. Aan de hand van de RI&E kan worden bepaald wat passend is bij de werksituatie.

Uit de PAGO blijkt welke stappen er moeten worden ondernomen en welke beschermende maatregelen moeten worden genomen.

PAGO

Voorbeelden van een PAGO

Een PAGO kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de specifieke behoeften van uw organisatie en werknemers. Voorbeelden zijn:

  • Een algemene gezondheidscheck, inclusief bloeddruk- en cholesterolmetingen
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onderzoek, gericht op stress en burn-out preventie
  • Ergonomische evaluaties, om fysieke klachten te voorkomen
  • Gehoor- en zichttesten, essentieel in omgevingen met hoge geluidsniveaus of visuele eisen

Voordelen van het aanbieden van een PAGO

Het aanbieden van een PAGO heeft meerdere voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Door gezondheidsrisico’s vroegtijdig op te sporen, kan op tijd actie worden ondernomen en verzuim worden voorkomen. Werknemers die goed in hun vel zitten zijn productiever en zijn minder vaak ziek. Ook bevordert u duurzame inzetbaarheid.

Bovendien wordt aandacht voor het welzijn van werknemers, door uw werknemers erg gewaardeerd. Het verhoogt de tevredenheid en het werkgeluk. Ook wordt u als werkgever aantrekkelijker en kunt u werknemers voor lange tijd aan uw organisatie binden. Een PAGO is meer dan een checklist of een wettelijke verplichting. Het is een fundamenteel onderdeel van een vooruitstrevend personeelsbeleid.

Compact Werkt voor uw organisatie

Als arbodienstverlener zijn wij uw partner in het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Onze expertise en jarenlange ervaring stellen ons in staat om een PAGO op maat te bieden, afgestemd op de specifieke kenmerken en risico’s van uw bedrijf. Wij werken samen met hooggekwalificeerde professionals die de gezondheid van uw werknemers als prioriteit stellen.

Het overwegen van een PAGO is een belangrijke stap in het versterken van uw organisatie. Het is een investering in menselijk kapitaal die zich vertaalt in gezondere, meer betrokken en productievere werknemers. Wij begrijpen dat elke organisatie uniek is en bieden daarom een persoonlijke benadering om samen met u de beste strategie voor uw PAGO te bepalen.

Neem contact op met onze deskundigen om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Samen zorgen we voor een gezonde toekomst voor uw werknemers en uw bedrijf.

``Iedereen heeft het recht om lekker in zijn vel te zitten op het werk.``

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze diensten zijn landelijk beschikbaar

Naast in ons hoofdkantoor in Leeuwarden, staan onze medewerkers landelijk klaar om u verder te helpen. Kies hiernaast een locatie.
Wij staan u graag te woord!

null