duurzame inzetbaarheid bevorderen in uw organisatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) brengt u risico’s op de werkvloer in kaart en treft u maatregelen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Een RI&E is voor elke werkgever met personeel verplicht. Compact Werkt helpt u om uw RI&E op orde te krijgen.

Wat is een RI&E?

De RI&E is met ingang van 1 juli 2017 in de nieuwe Arbowet verplicht gesteld. Als u één fulltime werknemer of meer in dienst heeft, dan dient u een RI&E te hebben opgesteld. Met deze RI&E kunt u arbeidsrisico’s verminderen of elimineren. Verandert er iets in uw bedrijf? Dan moet u uw RI&E hierop aanpassen.

Met een goede RI&E voorkomt u niet alleen boetes en problemen met uw verzekering, maar kunt u ook de kans aangrijpen om een gezonde werkomgeving te creëren. Compact Werkt helpt u om op alle vlakken aan de Arbowet te voldoen, maar biedt u ook de mogelijkheid om van deze kans gebruik te maken om verschillende zaken gelijk in één keer goed aan te pakken.

``Heeft u andere vragen over wet- en regelgeving voor ondernemers? Stel ze gerust``

Met de RI&E naar een gezond werkklimaat

Als werkgever bent u gebaat bij een gezond werkklimaat voor u en uw werknemers. De RI&E is bij uitstek een middel om risico’s in uw bedrijf in kaart te brengen. Het inventariseren van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn is een belangrijke eerste stap naar gunstige arbeidsomstandigheden.

Enkele aspecten die, afhankelijk van de werksituatie, binnen de RI&E worden geëvalueerd zijn:

  • Arbobeleid
  • Verzuimbeleid
  • Arbeidsmiddelen
  • Werkplekinrichting
  • Gevaarlijke stoffen
  • Geluid
  • Lichamelijke belasting
  • Welzijn

Compact Werkt is bovendien als arbodienst gemachtigd om uw RI&E te toetsen. Dit is verplicht als u meer dan 25 medewerkers in dienst heeft, of als u in een risicovolle branche opereert, zoals de bouw, industrie of landbouw.

RI&E

In 5 stappen naar een goede RI&E

Compact Werkt zet zich in om u zo doeltreffend mogelijk te begeleiden. Dit doen we met de volgende stappen.

Stap 1

Uw organisatie benoemt een preventiemedewerker. Hij of zij zal de werkgever en collega’s adviseren en ondersteunen op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Stap 2

Onze deskundige komt een dagdeel langs om de preventiemedewerker te begeleiden bij het opstarten van de risico inventarisatie. De preventiemedewerker krijgt een vragenlijst om in te vullen en zal collega’s interviewen over de risico’s in hun functie.

Stap 3

Hierna komt de deskundige een dagdeel terug om de resultaten te bespreken en samen te verwerken tot een rapport. Hierin staat per aandachtspunt beschreven hoe groot het risico wordt geschat en wat de adviezen voor verbetering zijn.

Aansluitend zullen de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het toetsingsverslag met u worden besproken.

Stap 4

Naar aanleiding van dit rapport wordt een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak worden de gevonden knel- en aandachtspunten aangekaart en wordt vastgelegd hoe deze zullen worden aangepakt.

Voor een effectieve aanpak en verbetering van arbeidsomstandigheden wordt vastgelegd welke punten prioriteit hebben, binnen welke termijn ze worden aangepakt en wie verantwoordelijk is.

Stap 5

Na het afronden van de rapportage en het plan van aanpak zal het geheel worden getoetst.

Uw RI&E voor elkaar met Compact

Met de aanpak van Compact Werkt bent u verzekerd van een effectieve RI&E die u helpt naar een veilige en gezonde werkomgeving.

Compact Werkt is uw arbodienst die verder kijkt. Wij helpen u niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen die u als werkgever heeft, maar helpen u ook om uw organisatie te ontwikkelen naar een gezonde werkgever waar medewerkers kunnen groeien.

RI&E

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze diensten zijn landelijk beschikbaar

Naast in ons hoofdkantoor in Leeuwarden, staan onze medewerkers landelijk klaar om u verder te helpen. Kies hiernaast een locatie.
Wij staan u graag te woord!

null