Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) bestaat uit het systematisch informatie verzamelen, waardoor eventuele knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot het werk aan het licht komen. Deze risico’s worden door Compact Werkt ingeschat op hun omvang en getoetst aan wettelijke normen (evalueren).

Wat is een RI&E?

De RI&E is met ingang van 1 juli 2017 in de nieuwe Arbowet verplicht gesteld. Als u één fulltime werknemer of meer in dienst heeft, dan dient u een RI&E in huis te hebben. Heeft u dit niet, dan kunt u van de Inspectie SZW een boete verwachten. Ook vanuit het oogpunt van uw verzekeringen is het ten zeerste aan te bevelen om de RI&E in huis te hebben om eventuele problemen rond aansprakelijkheid te voorkomen. De overheid heeft met deze nieuwe verplichting als doel om de werkgever verantwoordelijk te maken voor het elimineren of verminderen van arbeidsrisico’s.

Compact Werkt is een werkgevers advies organisatie die deze zaken praktisch regelt. Het inspelen op wettelijke veranderingen die de nieuwe Arbowet stelt – zoals ook de verplichting tot het aanstellen van een preventiemedewerker – is dan ook een prima uitdaging om verschillende zaken op te pakken en in één keer goed te regelen.

``Heeft u andere vragen over wet- en regelgeving voor ondernemers? Stel ze gerust``

Gezond werkklimaat

Als werkgever bent u gebaat bij een gezond werkklimaat voor u en uw werknemers. De RI&E is bij uitstek een middel om de risico’s in uw bedrijf in kaart te brengen. Het inventariseren van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn is een belangrijke eerste stap naar gunstige arbeidsomstandigheden. Door het nemen van maatregelen beperkt u niet alleen de risico’s, maar voorkomt u tevens onnodige kosten (claims, verzuim etc.).

Enkele aspecten die, afhankelijk van de werksituatie, binnen de RI&E worden geëvalueerd zijn:

 • Arbobeleid
 • Verzuimbeleid
 • Arbeidsmiddelen
 • Werkplekinrichting
 • Gevaarlijke stoffen
 • Geluid
 • Lichamelijke belasting
 • Welzijn

In bepaalde gevallen dient de RI&E getoetst te worden.

Onze werkwijze

Om uw bedrijf en de preventiemedewerker zo doeltreffend mogelijk te begeleiden ondersteunen wij en adviseren wij bij de uitvoering van de RI&E. Hierin stellen wij de volgende stappen voor:

Stap 1
Uw organisatie benoemt een preventiemedewerker.

Stap 2
De kerndeskundige komt een dagdeel bij u op het bedrijf om de preventiemedewerker te begeleiden bij het opstarten, de vastlegging en het afronden van de RI&E.

Stap 3
De kerndeskundige komt een dagdeel (ochtend) om de ingevulde vragenlijst te bespreken en te evalueren. De resultaten van de interviews en de rondgang door het bedrijf worden door hem en samen met de preventiemedewerker verwerkt tot een rapport. Hierin staat per aandachtspunt
beschreven hoe groot het risico wordt geschat en wat de adviezen voor verbetering zijn. Aansluitend zullen de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het toetsingsverslag met u worden besproken.

Stap 4
Naar aanleiding van dit rapport wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak dient onderdeel te zijn van de RI&E. Hierin moeten worden vastgelegd:

 • De gevonden knelpunten / aandachtspunten;
 • De noodzakelijke verbetermaatregelen;
 • Binnen welke termijn deze gerealiseerd gaan worden;
 • De prioriteit, en
 • Wie voor de realisering verantwoordelijk is. Het Plan van Aanpak is een belangrijke voorwaarde voor een gestructureerde aanpak van arbeidsomstandigheden.

Stap 5
Na het afronden van de rapportage en het plan van aanpak wordt dit geheel ter toetsing voorgelegd aan een gecertificeerde Arbodienst. Voor het accorderen van de RI&E is het van belang dat het plan van aanpak volledig is ingevuld.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze diensten zijn landelijk beschikbaar

Naast in ons hoofdkantoor in Leeuwarden, staan onze medewerkers landelijk klaar om u verder te helpen. Kies hiernaast een locatie.
Wij staan u graag te woord!

null