Spoor 2, spoor 3

Sneller resultaat door uitplaatsing via een outplacement, spoor 2 , spoor 3 via de Compact Groep.

Hoe? Door middel van 10 landelijk werkende bemiddelingsorganisaties heeft de Compact Groep het afgelopen halfjaar succesvol meerdere afspraken gemaakt met diverse specialistische netwerkorganisaties.

Bemiddeling naar ander werk staat voorop. Door te kiezen om samen te werken met deze organisaties kan er geplaatst worden in diverse branches. Wij hebben specifiek gekeken naar sectoren waar groeimogelijkheden zijn, zoals in de gezondheidszorg, werkgeversadvisering, verzekeringswezen, vapro, techniek, ICT, overheid en transport. Binnen deze sectoren is direct plaatsing naar werk mogelijk. Mocht een scholing of korte cursus noodzakelijk zijn, dan zal dit eerst worden ingezet. Door vraag, maar ook het aanbod dichterbij te brengen, kan de kandidaat sneller geplaatst worden in een passende en/of geschikte functie. Wenst u een spoor 2 traject of wilt u een outplacement of jobhunting starten, dan staan wij u graag te woord. Stuur een mail naar info@compact-groep.nl of bel met 085 – 273 81 09.

Compact Groep zorgt dat de quotumverplichting arbeidsgehandicapten wordt ingevuld.

De participatiewet geldt voor elke organisatie met meer dan 25 werknemers. Heeft deze organisatie geen arbeidsgehandicapten in dienst, dan loopt de organisatie kans om een boete te krijgen van
€ 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplek door een arbeidsgehandicapte.

dat de mensen niet meer instromen in de WWB of WSW. Ook Wajongers vallen hieronder. Deze mensen moeten weer bij werkgevers aan het werk kunnen. De gemeenten stellen vast welke loonwaarde deze mensen hebben en op basis daarvan kan de werkgever een loonkosten subsidie ontvangen.
Werkgevers kunnen ook in aanmerking komen voor Jobcoaching en een zogenaamde “No-Risk”polis. Inlenen via een uitzendorganisatie behoort hierbij tot de mogelijkheden. Uit onderzoek komt naar voren dat 82% van de werkgevers één of meerdere werknemers met een arbeidsbeperking in dienst heeft. De Compact Groep kan voor u een onderzoek uitvoeren om vast te stellen welke medewerkers dat zijn. Tevens kunnen wij u in aanmerking brengen voor geschikte kandidaten, om op deze manier toch te voldoen aan de wettelijke quotum verplichting en voorkomt u een boete. Stuur een mail naar info@compact-groep.nl of bel met 085 – 273 81 09

Waarmee kunnen wij u helpen?