Heb ik tijdens re-integratie recht op vakantie?

Heb ik tijdens re-integratie recht op vakantie?

Heb ik tijdens re-integratie recht op vakantie? Dat is een terechte vraag. Stel u zit in een re-integratietraject en wilt een vakantie plannen, kan dat? Wat gebeurd er dan met uw re-integratieverplichtingen? Werknemers die langdurig ziek zijn, en in een re-integratietraject zitten, behouden recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet zieke werknemers. Wel zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

  1. De volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen.
  2. Bovenwettelijke vakantiedagen: in een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele extra vakantiedagen. Dat is per bedrijf anders.
  3. Bedongen arbeid (gedeeltelijk eigen werk doen): voor arbeidsongeschikte werknemers die gedeeltelijk hun eigen werk kunnen verrichten, zullen bij het opnemen van de minimumvakantie de vakantiedagen voor de gehele arbeidsduur (dus niet alleen voor de uren dat er daadwerkelijk arbeid wordt verricht) in mindering gebracht kunnen worden op de minimum vakantieaanspraken.
``Heb je andere vragen over je re-integratie? Stel ze gerust!``

Vakantie mag re-integratie niet in de weg staan

Het doel van een re-integratietraject is zieke medewerkers weer zo snel als mogelijk in passende arbeid te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. In de Wet verbetering poortwachter is duidelijk omschreven op welke momenten bepaalde acties dienen plaats te vinden of afgerond moeten zijn. De werkgever én werknemer dienen zich hiervoor in te spannen.

Waar u op moet letten is dat vakantie tijdens re-integratie (van werkgever of werknemer) nooit een geldige reden is voor het UWV om van deze termijnen af te wijken. Komt dit wel voor, dan kan dit voor het UWV reden zijn om de werkgever een loonsanctie op te leggen. Oftewel: afwezigheid door vakantie is geen excuus om niet binnen 6 weken, meestal geadviseerd door de arbeidsdeskundige, een re-integratie tweede spoortraject op te starten.

Neem tijdig contact op met belangrijke externe partijen

Vakantie is natuurlijk een belangrijk moment van ontspanning en loslaten, wat zeker belangrijk is. Waar u rekening mee moet houden is dat er bij een re-integratietraject noodzakelijke inspanningen en verplichtingen zijn waar u desondanks rekening mee moet houden. Wij adviseren om tijdig een vakantie te overleggen. Voor u is van belang vooraf duidelijk te weten waar u aan toe bent.

Vragen over re-integratie?

Bent u werkgever of werknemer en wilt u meer informatie over re-integratie en vakantie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Compact Werkt heeft jarenlang ervaring. Wij zijn voor heel Nederland de gecertificeerde specialist in het voorkomen en oplossen van complexe arbeidsvraagstukken, zoals verzuim.

Soms recht voor z’n raap, altijd recht door zee, met maar één doel: wij lossen het voor iedereen optimaal op.