Onze casemanager: uw verzuim extra goed begeleid

Elke werkgever krijgt te maken met verzuim: uitvallende medewerkers. U bent daarom wettelijk verplicht om middels een basiscontract uw arbozorg te regelen. Bij verzuim zorgt de casemanager dat alle regels rondom verzuim, nageleefd worden en is het aanspreekpunt voor werkgever en werknemer.

De casemanager van Compact Werkt:

 • Zit snel om tafel met uw medewerker
 • Geeft duidelijkheid over het verzuim: is er een functionerings-, gedragsprobleem of is er sprake van arbeidsongeschiktheid?
 • Zorgt voor tijdig en respectvol terugkeer naar werk
 • Landelijk beschikbaar

Wat doet een casemanager?

De casemanager adviseert zowel werkgever als werknemer over de manieren waarop het herstel van de werknemer bevorderd kan worden. De casemanager houdt ook in de gaten dat iedereen de verplichte stappen volgens De Wet Verbetering Poortwachter en Werkwijzer Poortwachter opvolgt.

De casemanager is hierbij de contactpersoon van werknemer, UWV, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en eventuele zorgprofessionals en zo een centraal aanspreekpunt in het herstelproces. Na het bezoek van de bedrijfsarts of diens taakgedelegeerde worden de gemaakte afspraken door de casemanager uitgewerkt in een plan van aanpak. De uitvoering van het plan ligt bij de werknemer, werkgever of iemand anders uit het bedrijf, vaak een leidinggevende of HR functionaris.

Uw organisatie heeft vaak extra ondersteuning nodig

Bij de eerste ziekmelding pakt de leidinggevende of een HR medewerker vaak de rol van casemanager op. In het geval van de griep, is dit meestal geen enkel probleem en keert de werknemer snel weer terug.

Echter, bij specifiek of frequent verzuim, krijgt de verzuimaanpak vaak niet die aandacht welke het verdient en nodig heeft. Hier zien we vaak dat het mis gaat.

In de praktijk zien we vaak dat:

 • Het verzuim van de medewerker onnodig wordt geaccepteerd
 • Het verschil tussen verzuim en arbeidsongeschiktheid niet herkend wordt
 • De oorzaak van het verzuim niet wordt aangepakt in het herstelplan
 • De manager of HR functionaris onvoldoende inzicht heeft in herstelmogelijkheden
 • De manager of HR functionaris niet voldoende oog heeft voor het voorkomen van verzuim
 • Privacyregels de begeleiding moeilijker maken voor de interne casemanager
 • De werkgever onvoldoende kennis heeft over hoe de wetten in elkaar zitten

Dit alles leidt vaak tot langer verzuim dan nodig, doordat de werknemer niet de mogelijkheden krijgt om respectvol te kunnen re-integreren.

Met onze casemanager maakt u het verschil

Met de casemanager van Compact Werkt, geeft u de regie van het herstel uit handen aan iemand die niet alleen de regelgeving goed kent, maar u ook bijstaat in:

 • Omgaan met het gedrag en de houding van de verzuimende medewerker
 • Hoe de werknemer, werkgever en casamanger optimaal kunnen samenwerken
 • Het terugdringen en voorkomen van (dreigend) langdurig verzuim

De compacte aanpak van verzuim

Onze casemanagers werken middels een contextuele aanpak. Bij een verzuimmelding onderzoekt de  casemanager van Compact Werkt naar échte reden van verzuim van de werknemer, die kan soms onverwacht zijn. Ook onderzoeken we welke mogelijkheden iemand laat liggen, welke kansen hij/zij nog niet heeft benut. Zo krijgen we inzicht welke talenten hij of zij bezit en waar groeikansen liggen waardoor er weer nieuwe energie vrijkomt en andere keuzes worden gemaakt. Dit zorgt voor verrassende resultaten die voor uw medewerker, u en algehele organisatie een duurzame oplossing bieden.

Onze voordelen:

 • Bij een verzuimmelding zitten we binnen een week aan tafel met uw werknemer
 • Duidelijkheid over het verzuim: is er een functionerings-, gedragsprobleem of is er sprake van arbeidsongeschiktheid?
 • Op respectvolle wijze uw medewerkers tijdig laten re-integreren in de organisatie

Kortom win-win voor werknemer en werkgever en het voorkomen van de onnodig (frequent) verzuim en te kiezen voor groeikansen.

Het completere plan van aanpak bij verzuim van Compact

Onze unieke aanpak zorgt voor sneller herstel, minder (herhaald) verzuim en een forse kostenreductie. We hebben veel ervaring met tijdig herkennen, oplossen en voorkomen van mentaal verzuim. Met deze aanpak is uw medewerker binnen 2 tot 3 maanden weer duurzaam inzetbaar.

Wanneer we onze aanpak bedrijfsbreed mogen inzetten, zorgen wij voor een organisatie waar vertrouwen in elkaar is, minder verloop is, medewerkers ruimte ervaren, samenwerken verbetert, iedereen kansen krijgt en durft te nemen en medewerkers een positievere mindset ervaren. Een utopie? Neem vrijblijvend contact met ons op en we vertellen u hoe we dit bereiken.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze diensten zijn landelijk beschikbaar

Naast in ons hoofdkantoor in Leeuwarden, staan onze medewerkers landelijk klaar om u verder te helpen. Kies hiernaast een locatie.
Wij staan u graag te woord!

null