WGA herbeoordeling

WGA herbeoordeling: WIA naar IVA kan u tot 45k besparen

Uw ex-werknemer met WIA kost u jaarlijks geld

Heeft uw ex-werknemer (enkele) jaren geleden een WIA uitkering gekregen? Dan kan het zijn dat de toestand van deze werknemer dusdanig veranderd is dat er geen enkele kans op herstel is.

Het is dan zeer waardevol om een WGA herbeoordeling aan te vragen. Deze is in 70 tot 85% van de gevallen namelijk succesvol. Door de dagelijkse drukte en het feit dat er geen of nauwelijks contact is met de ex-werknemer, kan deze cruciale informatie gemakkelijk over het hoofd worden gezien en wordt er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot herbeoordeling.

De werkgever heeft vaak de indruk dat na 2 jaar ziekte, de werknemer uit dienst is en dat de organisatie dan geen kosten meer hoeft te maken. Niets is echter minder waar. Voor ex-werknemers die een WGA uitkering ontvangen, betaalt de werkgever boetegeld* in de vorm van een verhoging van het WGA percentage. Dit zit namelijk vaak verpakt zit in de WHK beschikking.

* Wanneer de loonsom meer dan € 900.000 bedraagt (ca 24 werknemers).

Hoe verloop WGA herbeoordeling?

Compact Werkt helpt u door dit proces heen en begeleidt u en uw ex werknemer naar mogelijk betere financiële voorwaarden. Dit gaat volgens de volgende stappen, waarbij wij u zoveel mogelijk ontzorgen:

 1. Informatieverstrekking: U informeert de ex-werknemer, waarna Compact Werkt contact opneemt om het proces verder toe te lichten.
 2. Machtiging: Aan de ex-werknemer wordt toestemming gevraagd om het UWV-dossier op te vragen.
 3. Documentbeoordeling: Het UWV zendt de benodigde documenten toe. Hierop volgt een gesprek met de ex-werknemer om de huidige situatie te evalueren. Compact helpt u met het formuleren van de wijzigingen en de onderbouwing die vervolgens bij het UWV gemeld zullen worden. Hierbij sturen we op een IVA-uitkering die 5% hoger ligt dan de WIA-uitkering en niet doorberekend wordt aan de werkgever.
  Indien er geen of te weinig veranderingen zijn en wij de kans op een succesvolle herbeoordeling klein achten, sluit het dossier met een advies over toekomstige stappen.

 1. Documentbeoordeling: Het UWV zendt de benodigde documenten toe. Hierop volgt een gesprek met de ex-werknemer om de huidige situatie te evalueren. Compact helpt u met het formuleren van de wijzigingen en de onderbouwing die vervolgens bij het UWV gemeld zullen worden. Hierbij sturen we op een IVA-uitkering die 5% hoger ligt dan de WIA-uitkering en niet doorberekend wordt aan de werkgever.
  Indien er geen of te weinig veranderingen zijn en wij de kans op een succesvolle herbeoordeling klein achten, sluit het dossier met een advies over toekomstige stappen.
 2. UWV-beoordeling: Na de aanvraag zal het UWV een beoordeling uitvoeren. In veel gevallen wordt de ex-werknemer uitgenodigd voor een onderzoek door specialisten: een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Na dit onderzoek volgt een officiële beslissing van het UWV. Op papier duurt dit maximaal 13 weken, maar in de praktijk wordt deze deadline vaak niet gehaald door het UWV.
 3. Uitslag: Afhankelijk van de bevindingen van het UWV wordt een beslissing genomen over de uitkering. In 70 tot 85% van de gevallen pakt dit positief uit.

Compact Werkt neemt de werkgever zoveel mogelijk van het werk uit handen en houdt zowel de werkgever als de ex-werknemer op de hoogte van elke stap van het proces en verdere begeleiding. Bovendien staan we ook voor u klaar in het geval van een bezwaarprocedure.

Uw ex-werknemer(s) met een WIA uitkering helpen?

Denkt u dat u mogelijk baat heeft bij WGA herbeoordeling voor een van uw ex-werknemers? Compact Werkt beoordeelt of dit op u van toepassing is en helpt u bij het aanvragen.

Enkele voordelen voor u en uw ex-werknemer:

 • WGA herbeoordeling kan leiden tot een IVA en geeft een hogere uitkering voor de ex-werknemer
 • Van WGA naar IVA zorgt voor het vervallen van de re-integratie plicht
 • Van WGA naar IVA geeft veel gemoedsrust voor de ex-werknemer
 • Van WGA naar IVA scheelt kosten voor de werkgever. Al snel € 35.000 tot € 45.0000 per jaar voor de duur van 10 jaar.
 • Van WGA naar IVA zorgt dus dat u veel minder belasting moet betalen

 

Neem vrijblijvend contact op met onze herbeoordelingsspecialist of vraag een offerte aan.