WHK beschikking laten controleren

Gratis WHK beschikking laten controleren

Elk jaar krijgt u als werkgever eind november de beschikking WHK voor het volgende jaar. Deze ‘Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ worden bepaald met een ingewikkelde berekening waar in 60% van de gevallen fouten worden gemaakt. Daarmee is de kans dat u teveel premie betaalt erg groot. Compact Werkt kan de WHK beschikking controleren tot 5 jaar terug waardoor u de teveel betaalde premie terug kan krijgen.

``60% van de bedrijven betaalt te veel heffingen``

Wat is de WKH beschikking?

Een “beschikking” is een beslissing van de overheid. De Werkhervattingskas (WHK) beschikking is daarmee de uitspraak van de overheid over de hoogte van de premie die betaalt moet worden.

Met de premie die u betaalt, draagt u bij aan de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten uitkering (WGA) en de Ziektewet uitkering voor flexwerkers (ZW-flex).

De hoogte van uw premie wordt bepaald aan de hand van de volgende factoren:

  • Hoeveel loon u betaald heeft (en of u daarmee een kleine, middelgrote of grote werkgever bent)
  • In welke sector u actief bent (verschillende sectoren betalen verschillende premies)
  • Hoeveel WGA en ZW uitkering voor (ex)medewerkers is uitbetaald

WHK beschikking laten controleren met onze scan

We zien dat in 60% van de gevallen, er fouten worden gemaakt in de WHK beschikking. Dat komt doordat de premieberekening uit verschillende componenten bestaat en complexe berekeningen kent. De kans dat u te veel premie betaalt, is dus aanzienlijk.

We zien dat de meest gemaakte fout, zit in de aan u toegerekende WGA- en ZW-uitkeringen aan (ex)werknemers. Compact Werkt loopt met u de boeken zorgvuldig na en spoort zo fouten op. In 2 op de 3 gevallen zijn we succesvol, en kunt u tot wel 5 jaar teveel betaalde premie terugkrijgen én bezwaar maken tegen de premie voor het volgende jaar.

Overstappen op Eigenrisicodragerschap?

Uzelf laten verzekeren door het UWV voor de kosten door verzuim, wordt gezien als standaard, maar is niet verplicht. Door over te stappen op eigenrisicodragerschap draagt u de kosten voor verzuim zelf, maar betaalt u geen WHK premie (ZW Flex en/of WGA) meer. Ook kunt u alle lopende verzuimdossiers achter laten bij het UWV. U begint dan weer met een schone lei.

Uit ervaring weten wij dat werkgevers die inzetten op preventie van verzuim, goedkoper uit zijn als eigenrisicodrager. Lees hier meer over afstappen van de Ziektewet Flex.

Helemaal inzetten op Lean werkgeverschap voor gelukkige, gezonde medewerkers die graag bij u blijven werken en daarmee op verzuim besparen en groei voor medewerkers en organisatie realiseren? Lees hier meer

loopbaancoaching medewerker

Gratis WHK beschikking laten controleren

Het risico uitsluiten dat u te veel WHK premie betaalt? Compact Werkt doet het voor u. Bij succes kunt u tot 5 jaar lang te veel betaalde premie terugkrijgen.

Bezwaar maken tegen de in november ontvangen beschikking? Wacht niet te lang! U kunt tot 6 weken na dagtekening bezwaar maken.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze diensten zijn landelijk beschikbaar

Naast in ons hoofdkantoor in Leeuwarden, staan onze medewerkers landelijk klaar om u verder te helpen. Kies hiernaast een locatie.
Wij staan u graag te woord!

null