Arbeidsomstandighedenspreekuur

Wie is de taakgedelegeerde bedrijfsarts?

De bedrijfsarts is een goede bekende voor werkgevers en leidinggevenden. Deze beoordeelt bijvoorbeeld de beperkingen van een arbeidsongeschikte werknemer en geeft advies over herstel. Het inschakelen van een bedrijfsarts is verplicht, vaak is dit met een verzuimspecialist (zoals Compact Werkt) als tussenpersoon.

Omdat bedrijfsartsen erg druk bezet zijn, is het mogelijk voor bedrijfsartsen om bepaalde taken, onder toezicht, uit te laten voeren door een taakgedelegeerde. Het doel hierachter is om re-integratie te versnellen doordat de arts zich kan focussen op de meest complexe taken.

De verzuimspecialisten van Compact Werkt, kunnen als taakgedelegeerde optreden om terugkeer naar werk te versnellen. Wij zitten binnen twee weken om tafel met de werknemer.

Wat mag de taakgedelegeerde van de bedrijfsarts doen?

Ook wanneer de verzuimende medewerker contact heeft met de taakgedelegeerde, kan de medewerker verzekerd zijn van goede begeleiding. De taakgedelegeerde moet namelijk in opdracht van de bedrijfsarts werken en de benodigde aanwijzingen krijgen. Bovendien moet de bedrijfsarts beoordeeld hebben dat de gedelegeerde voldoende kennis heeft. De bedrijfsarts blijft toezicht houden en kan altijd ingrijpen. Ook moet de gedelegeerde zich aan het medisch beroepsgeheim houden.

De taakgedelegeerde neemt bijvoorbeeld de onderstaande taken op zich:

  • Eerste inventarisatie van de melding: wat speelt er en welke knelpunten zijn er?
  • Eenvoudig lichamelijk onderzoek, zoals een bloeddrukmeting of het aanvragen van aanvullend medisch onderzoek.
  • Uitvoering van de verzuimbegeleiding en signaleren van problemen
  • Uit naam van de bedrijfsarts, vragen stellen aan de medewerker
  • Werkgever en werknemer helpen bij het opstellen en/of bijstellen van het plan van aanpak voor re-integratie

Kwaliteitsborging van taakdelegatie

Het is heel duidelijk vastgesteld wat de taakgedelegeerde níet mag doen. Zo mag de taakgedelegeerde geen diagnoses stellen of medisch advies geven. Dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Hij of zij blijft altijd degene die medische feiten vastlegt, de probleemanalyse doet, een prognose doet of een oordeel geeft. De verzuimende medewerker moet bovendien weten dat hij/zij met een taakgedelegeerde te maken heeft en dat hij/zij de bedrijfsarts ook mag consulteren.

Toch kan de tussenkomst van een taakgedelegeerde voor alle partijen veel voordelen met zich meebrengen, doordat er gelijk actie ondernomen kan worden. In plaats van maanden wachten op de afspraak met de bedrijfsarts, kan met behulp van een gedelegeerde deze wachttijd teruggedrongen worden tot één of enkele weken.

Snel geholpen door Compact Werkt

Compact Werkt heeft eigen werknemers in dienst die bevoegd zijn als taakgedelegeerde. Dit zorgt ervoor dat wij als verzuimspecialist snel kunnen acteren bij ziekmelding.

De actuele realiteit is dat een medewerker vaak pas na 2 á 3 maanden terecht kan bij de bedrijfsarts. Door tussenkomst van de taakgedelegeerde van Compact Werkt kunnen wij doorgaans binnen twee weken al fysiek om tafel zitten met verzuimende medewerker.

In sommige gevallen, denk bijvoorbeeld aan burn-out klachten, kan tijdige interventie grote verschillen maken. Maar ook aan de andere kant van het spectrum, bijvoorbeeld bij frequent verzuim of twijfel ten aanzien van het functioneren, heeft tussenkomt van een taakgedelegeerde veel voordelen.

Aanstellingskeuring aanvragen